Mijn Surftips van 08/24/2011

 • “Beachvolleybaltoppers Sanne Keizer en Reinder Nummerdor hebben bij de opening van HP Beach Open 2011(beachvolleybal) het sportlespakket Sport@School gelanceerd. Zij overhandigden het eerste sportlespakket aan Richard Weijermans, sportcoördinator van een aantal sportactief gecertificeerde basisscholen in de omgeving van Den Haag. Sport@School is een initiatief van tien sportbonden en NOC*NSF om kinderen via een lespakket kennis te laten maken met een aantal sporttakoverstijgende thema’s en een groot aantal verschillende sporten. Het pakket is in samenwerking met KlasseTV ontwikkeld.”

  tags: sport school lespakket onderwijs

 • “De Kennisnet Onderwijstools bestaan uit diverse instrumenten om te meten wat de stand van zaken is met betrekking tot de invoering van ict in het Onderwijs. De Onderwijstools bestaan uit de Vier in Balans-tool, de ICT-Assessmentool, de PABO-tool en Didactiek in Balans (voor po en vo). Daarnaast zijn er ook diverse Online Workshops waarmee u praktische informatie kunt verkrijgen over bijvoorbeeld Mediawijsheid, Video in de Les of Digitaal Leermateriaal.”

  tags: onderwijs kennisnet tools

 • “Unless you’ve been living under a rock the last month, undoubtedly you’ve heard of the new social networking site everyone has been raving about: Google+. All this buzz has generated some great articles (my to-read pile just keeps growing!) so it’s been hard to find just one favorite Google+ area to discuss…that’s why I’ve decided to share some of my favorite articles to help get educators started. “

  tags: google+ onderwijs googleplus gids leerkrachten

 • “As the web becomes more and more inundated with blogs, videos, tweets, status updates, news, articles, and countless other forms of content, “information overload” is something we all seem to suffer. It is becoming more difficult to weed through all the “stuff” out there and pluck out the best, most share-worthy tidbits of information, especially if your topic is niche. Let’s face it, Google definitely has its shortcomings when it comes to content curation and the more it tries to cater to all audiences, the less useful it becomes.”

  tags: curation tools content content curation onderwijs

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Gantter.com: een gratis webbased planner

GantterStel, dat er dit schooljaar op je school een nieuwe lees-, taal- , reken- of eender wat voor methode wordt ingevoerd. Er wordt een commissie of werkgroep in het leven geroepen die folders van uitgevers gaat bestuderen, informatie gaat inwinnen bij andere scholen, enz. Er moeten keuzes worden gemaakt, voor de definitieve aanschaf moet er een aantal keren ‘proefgedraaid’ worden. Er komt iemand van de uitgeverij iets over de methode vertellen, enz. enz. Kortom: er moet dus het nodige gepland worden. Er moet een tijdpad uitgezet worden. Stel, er wordt besloten in de winter of in het voorjaar een thema of project te doen met de hele school. Kortom: er worden plannen gemaakt, taken verdeeld en noem het allemaal maar op. Alles wat je binnen je school wil gaan doen, invoeren, vernieuwen of veranderen, vraagt om een goede duidelijke planning. O ja… er moet ook nog lesgegeven worden, schriftjes worden nagekeken en handelingsplannen gemaakt en … Dus, bij het plannen van al die activiteiten geldt “Niet het vele is goed, maar het goede is veel!” 😉

Er wordt druk vergaderd; er worden afspraken gemaakt en genotuleerd, er worden werkgroepen of commissies samengesteld. Wie doet wat en wanneer? Mijlpalen en deadlines worden vastgesteld. Notulen blijken in de praktijk nog wel eens tot misverstanden of verwarring te leiden. Afspraken staan ergens genotuleerd, maar waar ook al weer, enz. enz. Het is vaak onoverzichtelijk. Duidelijker is een plan te maken op een paar A4-tjes, waarop je in één oogopslag kunt zien wie wat doet en wanneer iets klaar of gebeurd moet zijn. Je kunt natuurlijk zo’n plan maken in Word of Excel of in dure ‘projectplanning’-software. Maar er is hiervoor op het web ook gratis software te vinden…

Gantter webbased projectplannerDe gratis, online (webbased) planner ‘Gantter’
Gantter is een online (webbased) projectplanner. En.., het handige is, dat je jouw planning(en) kunt integreren in Google Docs. Alles kan dus online gerealiseerd worden. Dat betekent dat alle betrokkenen met hun pc bij de planning kunnen. Waar ze ook zijn: thuis of op school. Alleen een computer met internet is nodig. Aardige bijkomstigheid: deze planner is in het Nederlands (de website is in het Engels). Het lijkt me een heel handige tool.

Hier een filmpje over Gantter (er staan nog meer filmpjes op de ‘help‘-pagina).

En voor gebruikers van FireFox en Google Chrome zijn er nog meer mogelijkheden:Google Chrome and FireFox users! Gantter offers a truly unique integrated experience. Simply install the lightweight extension that supports your browser and you will be able to create Gantter schedules directly from within Google Docs. Just like any of your favorite Google Docs document types such as spreadsheets, presentations, or text documents Gantter projects will appear in the ‘Create New’ menu and will also open directly from within Google Docs when you select the file to open.

GanttprojectHet gratis (open source) softwarepakket ‘Ganttproject
En wil je geen online planner, dan is er ook het gratis softwarepakket (open source) Ganttproject. Je kunt dit pakket downloaden op de website ‘Ganttproject – Free project scheduling and management‘. Het is een ‘open source’ pakket en helemaal gratis. Nadeel: met deze planner kun je niet online samenwerken. Tenzij je e.e.a. op het digibord toont tijdens een team, commisie- of werkgroepvergadering en dan samen invult.

Een korte introductie kun je vinden op Google Docs: https://docs.google.com/present/view?id=dg4kqnmf_0ccmvtcg3

Websites: