Gespot op het Web: 11/03/2011

  • “De opmars van de tabletPC is niet meer te stuiten. Veel scholen starten pilotprojecten: hele klassen worden uitgerust met een tabletPC. De iPad wordt daarbij het vaakst ingezet. In een netwerk ligt het voor de hand dat scholen bij elkaar te rade gaan, het digitale wiel hoeft immers niet keer op keer uitgevonden te worden. Dat blijkt in de praktijk anders te liggen. Michel van Ast, trainer/consultant bij APS, werd een aantal vragen voorgelegd…”

    tags: ipads klas onderwijs

  • “Connecting with others is easier than ever – thanks to modern technology we have a variety of tools and services at our fingertips…best of all, so much of it’s FREE! Check out this amazing resource I found inside the Teacher Learning Community’s shared resource center. If you’re not a Community member yet, you can find out more info and join us here…”

    tags: web tools web 2.0 onderwijs

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

CNV Onderwijs Social Media Protocol voor scholen

In juli van dit jaar publiceerde ik de blogpost “Gespot: filmpje over Social Media Beleid”. In dit bericht “a short video for staff of the Department of Justice (Victoria, Australia) explaining the key elements of their social media policy”.

Social Media Policy

Sinds gisteren stelt CNV Onderwijs een social media protocol beschikbaar voor scholen. In dit protocol staan tips hoe leraren social media kunnen benutten om kennis uit te wisselen, maar ook adviezen om conflicten te voorkomen. Het standaardprotocol is eenvoudig aan te passen voor gebruik op de eigen school. Dit protocol is dan ook – naast een ‘pdf’-versie ook als een ‘Word’-document te downloaden.

Uitgangspunt van dit protocol is dat professionals zelf weten hoe zij verstandig omgaan met sociale media. “Het digitale gedrag op social media wijkt”, aldus het CNV, “niet af van het real life gedrag binnen de school. Toch zijn er in scholen verschillen in kennis en ervaringen met, en meer of minder enthousiasme over social media. Dit protocol heeft als doel de dialoog over het gebruik ervan op gang te brengen en een handreiking te bieden voor meer duidelijkheid in het grijze gebied tussen binnen- en buitenschools mediagebruik.” Lees meer »

Ik heb dit protocol op mijn ‘boekenplank’ bij Scrib.com gezet en hieronder gezet. Kun je het even rustig doorlezen…

CNV Onderwijs Social Media Protocol

Aan het einde van dit protocol is sprake van een ‘disclaimer’ die je – als je een weblog hebt – op dit weblog zou kunnen zetten. Helaas heeft men vergeten die in het protocol te zetten. Ik heb deze ‘disclaimer’ op een andere ‘CNV’-pagina gevonden…

Voorbeeld disclaimer blog:

“© (jaar van het online gaan van de website) (uw naam). De standpunten en meningen op deze website, zijn de persoonlijke mening van (uw naam) en staan los van eventuele officiële standpunten van (organisatie). (uw naam) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uitlatingen en reacties van derden op de hier gepubliceerde stukken.”

Even een spontane gedachte… Zou het niet eens tijd worden om van hogerhand een protocol (gedragsregels) voor leerlingen vast te stellen m.b.t. het gebruik van social media. Ik denk dan aan zaken als ‘dreig’-tweets, digitaal pesten, beledigende filmpjes, e.d. Die gedragsregels zouden dan moeten gelden voor het totale onderwijs. Als je deze of die gedragsregel overtreedt, zijn er zus of zo sancties. In het verkeer gelden toch ook regels. Als je die verkeersregels overtreedt heb je een probleem. Waarom dan geen regels voor het gebruik van sociale media door leerlingen? Of zit ik nu maar wat te zwammen..??