Gespot op het Web: 11/23/2011

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Enkele gedachten rond Mediawijsheid

De uil als symbool van wijsheidWe zitten nu zo’n beetje halverwege de “Week van de Mediawijsheid”. Wellicht besteed jij deze week op jouw school, in jouw groep of middels een informatie-avond voor de ouders aandacht aan media-wijsheid. En na deze week..? Structureel mediawijsheid in je klas of verdwijnt mediawijsheid weer in de kast en wordt er overgegaan tot de orde van de dag en wordt de doos mediawijsheid weer uit de kast gehaald als er zich iets voor doet, bijvoorbeeld ‘dreig’-tweets, ‘dreig’-SMS-jes en chats, ‘n geval van digitaal pesten, een collega die via Twitter, Hyves of Facebook wordt beledigd of een andere vorm van digitale hufterigheid en overtreding van de fatsoensnormen. Je zult er maar slachtoffer van zijn!

En natuurlijk ook: wat zet je wel of niet over jezelf online? Wat kunnen de gevolgen hiervan zijn? En hoe zit het met het zoeken naar informatie op het internet, bijvoorbeeld voor een werkstuk. Weten leerlingen waar ze informatie kunnen zoeken of wordt er alleen gezocht bij Google? En hoe zoek je naar informatie? Weten ze iets van auteursrecht. Mag je zomaar allerlei zaken kopiëren en plakken in je werkstuk. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer dingen op te noemen.

Ik heb wat gemengde gevoelens t.a.v. een ‘Week van de Mediawijsheid’. Aan de ene kant is het goed dat dit begrip – landelijk – middels zo’n ‘week’ onder de aandacht wordt gebracht. Aan de andere kant: moet je niet continue aandacht besteden aan mediawijsheid?

Ik ben een voorstander om mediawijsheid als een verplicht vak op school in te voeren. Het zou m.i. onder de Kerndoelen bij “Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving” (Bron) passen en wel de Kerndoelen

 • 35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
 • 37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

en datgene wat in de Kerndoelen genoemd word bij Nederlands – kerndoelen 4 t/m 9 – voor wat betreft het zoeken naar, interpreteren en ver-/bewerken van informatie uit digitale bronnen.

Ik hoor je al kreunen en zuchten. Die is gek! Weer een vak erbij..! Er we zitten al zo vol..! We hebben geen ruimte in het rooster! Hoeveel tijd gaat dat wel niet kosten..? Helemaal mee eens!! Maar wellicht is het te integreren in een vak waar je veel met ICT werkt..? Zo zou je bij begrijpend / studerend lezen of informatieverwerking periodiek (hoeft echt niet iedere week) aandacht kunnen besteden aan het digtaal zoeken van informatie en alles wat daar mee samenhangt (kerndoel 4 t/m 9) en doe je in de klas aan de ‘Kanjertraining’ o.i.d. dan zou je ook aandacht kunnen besteden aan digitaal pesten en je fatsoenlijk gedragen op sociale netwerksites en de gevaren van dit soort sites. Ik doe maar een gooi…

Overigens zou ik in dit verband liever over Internetwijsheid praten (maar wie ben ik? 😉 Ik vergelijk Internetwijsheid met het vak verkeer (ook een schoolvak). Ook hier heb je te maken met afspraken, normen, fatsoen en zijn er regels om ongelukken te voorkomen. De wijsheid moet – net als veilig deelnemen aan het verkeer – geleerd worden.

Een aardig begin om een serieus met dit ‘vak’ te beginnen, is m.i. het ‘Handboek Mediawijsheid, een ‘Praktische gids en inspriratie voor het onderwijs’, geschreven door Freek Zwanenberg en Justine Pardoen. Gratis te downloaden van Mijnkindonline.nl.

Voor een start kun je ook terecht bij Kennisnet. In het bericht “4 kennisnetsites om met media-wijsheid aan de slag te gaan” worden genoemd:

 • Online Workshop Mediawijsheid
  De Online Workshop Mediawijsheid is speciaal ontwikkeld voor het primair onderwijs. In deze workshop kun je zelf ontdekken wat mediawijsheid is maar ook hoe je de leerlingen in jouw klas kunt helpen om mediawijzer te worden. Er wordt eerst gekeken naar wat je al weet en wilt leren over het onderwerp. Aan de hand van deze nulmeting krijgt je een advies om de workshop op het niveau te volgen dat bij jou past.
 • Dossier mediawijsheid
  Interessant is hier de pagina “Welk lesmateriaal kan ik gebruiken voor lessen mediawijsheid?”

En voor de leerlingen:

 • Diploma Veilig Internet
 • Mediawijsland
  Mediawijsland is een website waar kinderen hun ict-vaardigheden kunnen verbeteren en testen hoe mediawijs ze zijn. Je kunt onder andere meedoen aan de mediawijsheidquiz, stellingen, games en een ‘mediawijze’ wedstrijd. Het Mediawijsland is zowel op het digibord als zelfstandig te gebruiken.

En, wat weet jij van Mediawijsheid? (quickscans)

 • Zelftest voor mediaopvoeders
  Op de website Mediaopvoeding.nl kunnen ouders, leerkrachten en andere professionele opvoeders een quickscan vinden. Met de test ontdekt je wat voor soort mediaopvoeder jij bent.
 • StationtoStation: Quickscan Mediawijsheid
  Niet online (?), maar gratis aan te vragen op de site.

Een heleboel materiaal is te vinden op allerlei Yurls-pagina’s. Ga naar een willekeurige Yurls-pagina en zoek in het zoekschermpje aan de bovenkant van de pagina op bijvoorbeeld ‘mediawijsheid’.

Yurls mediawijsheid

Je zult er versteld van staan hoeveel Yurls-bezitters iets over mediawijsheid op hun Yurls hebben staan.

Wat is jouw mening over mediawijsheid?

 • Moet het een schoolvak worden en structureel en met een bepaalde frequentie aan de orde komen?
 • Moet mediawijsheid  alleen gegeven worden als er zich een ‘incident’ voordoet?
 • Is mediawijsheid een zaak voor de school, of een zaak voor de ouders (deel van de opvoeding)?
 • In welke vorm zou jij mediawijsheid in jouw klas aan de orde laten komen? Hoe wordt het deel van en en niet iets dat er weer bij komt?

Plaats een reactie, het kost niets 😉