Mag een school ouders verplichten een iPad aan te schaffen?

iPadGisteren verscheen er op Google+ een bericht dat twee brugklassen van de vmbo-school ‘Tabor d’Ampte’ in Hoorn het volgend schooljaar overstappen op de iPad. Elke brugklasser dient dan een eigen iPad te hebben om thuis en op school te kunnen gebruiken. De ouders dienen de iPad te betalen. Als ouders die iPad niet kunnen of willen betalen krijgt hun kind er eentje voor gebruik onder schooltijd. Dit bericht leidde op Google+ tot uit uitgebreide gedachtewisseling met – uiteraard – allerlei voors en tegens.

Voor de aardigheid heb ik eens op Google gekeken om te kijken wat er over het besluit van deze school zoal is gepubliceerd…

HaZ! Hoorn aan Zee: [Update] Tabor d’Ampte Hoorn dwingt ouders tot aankoop iPad
Redactie – De brugklassers van de Tabor d’Ampte moeten vanaf 2013/2014 verplicht een iPad aanschaffen om de lessen te kunnen volgen. De redactie van Hoorn aan Zee krijgt hier op dit moment veel emails van bezorgde ouders van aanstaande…” Lees het volledige bericht >>

Noordhollands Dagblad: Tabor d’Ampte gaat over op de iPad
HOORN – Brugklassers van de Hoornse vmbo-school Tabor d’Ampte zijn vanaf schooljaar 2013-2014 verplicht een iPad aan te schaffen. Leerlingen hebben de iPad nodig voor hun dagelijkse schoolwerk…” Lees het volledige bericht >>

De Telegraaf – Binnenland: School verplicht ouders tot aankoop iPad
HOORN – De brugklassers van de Tabor d’Ampte in Hoorn moeten vanaf het schooljaar 2013/2014 verplicht een iPad aanschaffen om de lessen te kunnen volgen…” Lees het volledige bericht >>

hoorng!ds.nl: Tabor d’Ampte verplicht ouders tot aankoop iPad
HOORN – De brugklassers van de Tabor d’Ampte in Hoorn moeten vanaf het schooljaar 2013/2014 verplicht een iPad aanschaffen om de lessen te kunnen volgen. Ouders, die voor de kosten zullen opdraaien, zijn woedend en begrijpen niet waarom de school kiest voor een dure tablet als de iPad…” Lees het volledige bericht >>

Ook op de hierboven genoemde websites waren allerlei reacties van voor- en tegenstanders te vinden. Voors- en tegens over het besluit van de school, over de keuze voor de iPad en noem maar op. Kortom: een hoop commotie!

En wat zegt de school zelf op haar website..?

In 2012/2013: les met iPads in leerjaar 1 van het Vakcollege Zorg en De Nieuwe Mavo. d’Ampte start in het nieuwe schooljaar met het lesgeven met behulp van iPads. De iPads worden persoonlijk eigendom van de leerlingen. Met de invoering van persoonlijke hardware sluit de school aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij, de leefwereld van de leerling en haar missie: de leerling staat centraal en volgt met plezier en actief betekenisvol onderwijs passend bij hun niveau, kwaliteiten en talenten.
Als de leerling beschikt over persoonlijke hardware en de juiste digitale leermiddelen, dan is de leerling ook beter in staat om op eigen niveau en in eigen tempo te leren. Een aantal scholen is al begonnen met de implementatie van iPads in het onderwijs en onderkennen de grote voordelen. Voor een filmpje met meer informatie over de pilotscholen en de voordelen klik hier.
Een projectgroep is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen. Een belangrijk element in de voorbereiding is het overleg met de leverancier over de definitieve prijs inclusief verzekering en de bijdrage van ouders en school.
Na de aanmeldingen wordt er in mei een ouderavond georganiseerd voor de ouders van de leerlingen die zich hebben aangemeld voor het Vakcollege Zorg en De Nieuwe Mavo. Tijdens deze ouderavond wordt o.a. informatie verstrekt over de definitieve prijs, de bijdrage van de ouders en de school, de mogelijkheden van termijnbetaling, de voorwaarden van de verzekering en de boeken en applicaties die nu al digitaal beschikbaar zijn.” (Bron)

Wat zegt de wetgever?

“Sinds het schooljaar 2009-2010 zijn schoolboeken gratis in het bekostigd regulier voortgezet onderwijs (vo). De leerlingen ontvangen de boeken van de school waar zij ingeschreven staan.” (Bron)

“Schoolboeken en lesmaterialen die niet gratis zijn
Atlassen, woordenboeken, rekenmachines en agenda’s zijn niet gratis. Ook laptops, reken-machines, sportkleding, gereedschap, schriften/multomappen, pennen en dergelijke blijven voor rekening van de ouders.” (Bron)

In de brochure “Uw bijdrage aan de schoolkosten” staat:

Laptop
In de Memorie van Toelichting behorende bij het wetsvoorstel “gratis schoolboeken” wordt aangegeven dat een laptop niet valt onder de definitie van lesmateriaal. De laptop is immers een informatiedrager en bovendien is het bedrag dat de overheid bekostigt gebaseerd op de kosten van een gemiddeld boekenpakket. Consequentie van deze definiëring is dat ouders zelf kunnen besluiten om een laptop aan te schaffen. In de huidige situatie kan het bezit van een laptop door scholen niet van ouders worden geëist en andersom kunnen ouders dit niet van scholen eisen. Echter, de digitale ontwikkelingen gaan snel, er komt steeds meer digitaal lesmateriaal beschikbaar en laptops worden goedkoper. Op het moment dat scholen volledig of grotendeels schoolboeken vervangen door digitaal lesmateriaal en het bezit van een laptop voor het leerproces noodzakelijk is geworden, dienen scholen hierin zelf te voorzien. Er is vanuit bekostigingsoverwegingen geen verschil tussen de aanschaf van een desktop of een laptop. De scholen hebben de mogelijkheid om de ICT-bekostigingscomponent en de bekostiging voor lesmateriaal (€ 316) hiervoor te gebruiken.” Bron: Brochure “Uw bijdrage aan de schoolkosten” PDF document – www.rijksoverheid.nl. Datum van uitgave: januari 2009 / Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Ik ben geen jurist, maar als ik dit dus goed lees (zie vet gedrukte) en ik verander ‘laptops’ in ‘iPads’ dan zou de school dus de kosten van de ‘iPads’ moeten dragen. Echter, in de genoemde brochure staat ook het volgende schema:

kosten

Hier staat dus dat scholen de laptops – dus in dit geval de iPads – in rekening kunnen brengen via de vrijwillige ouderbijdrage. Kortom: ik kan het even niet volgen… Als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, krijgen hun kinderen dus geen iPad, tenzij de school deze kinderen een iPad in bruikleen geeft… Hoe bekostigt de school dan de iPads voor deze kinderen..? Worden die dan toch uit de ouderbijdrage betaald of betaalt de school die dan uit eigen middelen..? Pffff.. Ingewikkeld allemaal!

Wie kan en wil uitleggen hoe dit nu allemaal precies zit..?? Wie kan duidelijkheid geven..?? Weet jij het antwoord? Plaats dan a.u.b. een reactie.

Bron plaatje: www.appleipadskopen.nl