Mag een school ouders verplichten een iPad aan te schaffen?

iPadGisteren verscheen er op Google+ een bericht dat twee brugklassen van de vmbo-school ‘Tabor d’Ampte’ in Hoorn het volgend schooljaar overstappen op de iPad. Elke brugklasser dient dan een eigen iPad te hebben om thuis en op school te kunnen gebruiken. De ouders dienen de iPad te betalen. Als ouders die iPad niet kunnen of willen betalen krijgt hun kind er eentje voor gebruik onder schooltijd. Dit bericht leidde op Google+ tot uit uitgebreide gedachtewisseling met – uiteraard – allerlei voors en tegens.

Voor de aardigheid heb ik eens op Google gekeken om te kijken wat er over het besluit van deze school zoal is gepubliceerd…

HaZ! Hoorn aan Zee: [Update] Tabor d’Ampte Hoorn dwingt ouders tot aankoop iPad
Redactie – De brugklassers van de Tabor d’Ampte moeten vanaf 2013/2014 verplicht een iPad aanschaffen om de lessen te kunnen volgen. De redactie van Hoorn aan Zee krijgt hier op dit moment veel emails van bezorgde ouders van aanstaande…” Lees het volledige bericht >>

Noordhollands Dagblad: Tabor d’Ampte gaat over op de iPad
HOORN – Brugklassers van de Hoornse vmbo-school Tabor d’Ampte zijn vanaf schooljaar 2013-2014 verplicht een iPad aan te schaffen. Leerlingen hebben de iPad nodig voor hun dagelijkse schoolwerk…” Lees het volledige bericht >>

De Telegraaf – Binnenland: School verplicht ouders tot aankoop iPad
HOORN – De brugklassers van de Tabor d’Ampte in Hoorn moeten vanaf het schooljaar 2013/2014 verplicht een iPad aanschaffen om de lessen te kunnen volgen…” Lees het volledige bericht >>

hoorng!ds.nl: Tabor d’Ampte verplicht ouders tot aankoop iPad
HOORN – De brugklassers van de Tabor d’Ampte in Hoorn moeten vanaf het schooljaar 2013/2014 verplicht een iPad aanschaffen om de lessen te kunnen volgen. Ouders, die voor de kosten zullen opdraaien, zijn woedend en begrijpen niet waarom de school kiest voor een dure tablet als de iPad…” Lees het volledige bericht >>

Ook op de hierboven genoemde websites waren allerlei reacties van voor- en tegenstanders te vinden. Voors- en tegens over het besluit van de school, over de keuze voor de iPad en noem maar op. Kortom: een hoop commotie!

En wat zegt de school zelf op haar website..?

In 2012/2013: les met iPads in leerjaar 1 van het Vakcollege Zorg en De Nieuwe Mavo. d’Ampte start in het nieuwe schooljaar met het lesgeven met behulp van iPads. De iPads worden persoonlijk eigendom van de leerlingen. Met de invoering van persoonlijke hardware sluit de school aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij, de leefwereld van de leerling en haar missie: de leerling staat centraal en volgt met plezier en actief betekenisvol onderwijs passend bij hun niveau, kwaliteiten en talenten.
Als de leerling beschikt over persoonlijke hardware en de juiste digitale leermiddelen, dan is de leerling ook beter in staat om op eigen niveau en in eigen tempo te leren. Een aantal scholen is al begonnen met de implementatie van iPads in het onderwijs en onderkennen de grote voordelen. Voor een filmpje met meer informatie over de pilotscholen en de voordelen klik hier.
Een projectgroep is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen. Een belangrijk element in de voorbereiding is het overleg met de leverancier over de definitieve prijs inclusief verzekering en de bijdrage van ouders en school.
Na de aanmeldingen wordt er in mei een ouderavond georganiseerd voor de ouders van de leerlingen die zich hebben aangemeld voor het Vakcollege Zorg en De Nieuwe Mavo. Tijdens deze ouderavond wordt o.a. informatie verstrekt over de definitieve prijs, de bijdrage van de ouders en de school, de mogelijkheden van termijnbetaling, de voorwaarden van de verzekering en de boeken en applicaties die nu al digitaal beschikbaar zijn.” (Bron)

Wat zegt de wetgever?

“Sinds het schooljaar 2009-2010 zijn schoolboeken gratis in het bekostigd regulier voortgezet onderwijs (vo). De leerlingen ontvangen de boeken van de school waar zij ingeschreven staan.” (Bron)

“Schoolboeken en lesmaterialen die niet gratis zijn
Atlassen, woordenboeken, rekenmachines en agenda’s zijn niet gratis. Ook laptops, reken-machines, sportkleding, gereedschap, schriften/multomappen, pennen en dergelijke blijven voor rekening van de ouders.” (Bron)

In de brochure “Uw bijdrage aan de schoolkosten” staat:

Laptop
In de Memorie van Toelichting behorende bij het wetsvoorstel “gratis schoolboeken” wordt aangegeven dat een laptop niet valt onder de definitie van lesmateriaal. De laptop is immers een informatiedrager en bovendien is het bedrag dat de overheid bekostigt gebaseerd op de kosten van een gemiddeld boekenpakket. Consequentie van deze definiëring is dat ouders zelf kunnen besluiten om een laptop aan te schaffen. In de huidige situatie kan het bezit van een laptop door scholen niet van ouders worden geëist en andersom kunnen ouders dit niet van scholen eisen. Echter, de digitale ontwikkelingen gaan snel, er komt steeds meer digitaal lesmateriaal beschikbaar en laptops worden goedkoper. Op het moment dat scholen volledig of grotendeels schoolboeken vervangen door digitaal lesmateriaal en het bezit van een laptop voor het leerproces noodzakelijk is geworden, dienen scholen hierin zelf te voorzien. Er is vanuit bekostigingsoverwegingen geen verschil tussen de aanschaf van een desktop of een laptop. De scholen hebben de mogelijkheid om de ICT-bekostigingscomponent en de bekostiging voor lesmateriaal (€ 316) hiervoor te gebruiken.” Bron: Brochure “Uw bijdrage aan de schoolkosten” PDF document – www.rijksoverheid.nl. Datum van uitgave: januari 2009 / Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Ik ben geen jurist, maar als ik dit dus goed lees (zie vet gedrukte) en ik verander ‘laptops’ in ‘iPads’ dan zou de school dus de kosten van de ‘iPads’ moeten dragen. Echter, in de genoemde brochure staat ook het volgende schema:

kosten

Hier staat dus dat scholen de laptops – dus in dit geval de iPads – in rekening kunnen brengen via de vrijwillige ouderbijdrage. Kortom: ik kan het even niet volgen… Als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, krijgen hun kinderen dus geen iPad, tenzij de school deze kinderen een iPad in bruikleen geeft… Hoe bekostigt de school dan de iPads voor deze kinderen..? Worden die dan toch uit de ouderbijdrage betaald of betaalt de school die dan uit eigen middelen..? Pffff.. Ingewikkeld allemaal!

Wie kan en wil uitleggen hoe dit nu allemaal precies zit..?? Wie kan duidelijkheid geven..?? Weet jij het antwoord? Plaats dan a.u.b. een reactie.

Bron plaatje: www.appleipadskopen.nl

Vond je dit bericht interessant? Deel het dan via:
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestBuffer this pageEmail this to someone

11 Reacties op “Mag een school ouders verplichten een iPad aan te schaffen?

 1. Beste André,

  Zo te zien nog een pittige discussie rond de inzet van iPads in het onderwijs. Ik vraag me echter ook een beetje af of dezelfde ouders/media ook zo tekeer zouden gaan als de school de Ipads zou inzetten en ouders er niet voor zouden hoeven te betalen. Dan is de school wellicht ineens kwalitatief goed, modern en innovatief met haar onderwijs bezig ?… Bring your own device (en de bijbehorende kosten!) is wellicht meer iets waarover hier gevallen wordt dan over het geboden onderwijs op een iPad. Kortom: als het over kosten gaat wordt (de kwaliteit van) het geboden onderwijs van een school vaak ineens het discussiepunt, ook bij de mensen die zelf weinig/geen inhoudelijk verstand hebben van onderwijs (waarmee ik overigens niet wil zeggen dat ouders (als “klant”) niets zouden mogen zeggen over het (geboden) onderwijs). Het lijkt soms alleen wel alsof bij buitenstaanders het idee leeft dat een school(directie) niet nadenkt over de toekomst van het onderwijs en het beste met haar onderwijskwaliteit voor heeft maar dingen alleen doet vanuit kostenbesparingen of politiek gewin of iets dergelijks. Dit herken ik in mijn dagelijkse praktijk als basisschooldirecteur in andere situaties ook. Jammer. Juist om de onderwijskwaliteit te verbeteren moeten we met z’n allen toch echt innovatief blijven nadenken als we in de global world onze toppositie in het onderwijs (als we die al hebben!?) niet willen verliezen. De inzet van nieuwe media en middelen als iPads moeten daarbij betrokken worden, vind ik. Durf het (goed afgewogen!) experiment eens aan te gaan en accepteer de investeringen die daarbij horen. Ik vrees dat anders het verwijt (van diezelfde media en sommige ouders) dat het onderwijs(niveau) in Nederland zo terugloopt zal blijven bestaan. In dat kader nog twee citaten van Einstein: “We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.” en “Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.”

  Met vriendelijke groet,

  Fedor Cuppen.

  • Dag Fedor,

   Dank voor je reactie! Je hebt helemaal gelijk. Zodra de centen in het geding komen, barst er altijd een discussie los over “Wie zal dat betalen?”, zeker als het nieuwe dingen betreft (innovatie). Waar het mij omgaat is: waar worden dergelijke zaken mee betaald? Vrijwillige ouderbijdrage? Vergoedingen die de school krijgt van het rijk? Het is allemaal een beetje grijs (vind ik). Een laptop (lees: tablet) wordt door de overheid gezien als een informatiedrager, dus kan betaald worden ui de vrijwillige ouderbijdrage (zie schema in de blogpost). Leerboeken dienen weer door de school betaald te worden. Maar wat als tablets de boeken gaan vervangen… Ik vind het allemaal wat grijs…

   • Dag André,

    Ik snap wat je bedoelt en sluit me helemaal bij jouw mening aan. Ik reageerde voornamelijk op de reacties van de ouders en de manier waarop de media dat er (weer) uitlicht. Als ik zie hoe hard er gewerkt wordt in het onderwijs (ook om innovatief te zijn en aandacht te hebben voor wat er echt nodig is om het onderwijs te verbeteren) en hoe de buitenwacht daar (regelmatig) op reageert alsof er maar wat wordt aangeklooid, dan vind ik de balans daarin te vaak negatief doorslaan voor de scholen. Er kan veel beter dan nu het geval is, maar er gaat volgens mij vooral heel erg veel goed. Als er dan iets gevraagd wordt van mensen krijg je zo vaak van die negatieve verhalen van mensen die niet precies weten hoe het zit en media die uit zijn op een lekker verhaal. Ik weet dat een grote meerderheid best beseft dat er veel goeds gebeurt, maar die hoor ik zo weinig. Laten we er samen de schouders onderzetten en de professionals van ons mooie onderwijs een keer de rust gunnen om innovatieve dingen te proberen. We zijn samen in het onderwijs in elk geval op zoek naar mogelijkheden en het benutten van kansen in plaats van stilzitten en maar kijken wat er gebeurt. Jouw manier van nadenken en publiceren op het internet vind ik bijvoorbeeld ook een prachtig voorbeeld van hoe het ook kan: kritisch, optimistisch en een podium bieden om met elkaar van gedachten te wisselen. Super!

    Groet,

    Fedor.

 2. Dag André,

  Ben ik even blij dat jij het ook niet meer snapt! De school redeneert: wij verschaffen de digitale boeken, de ouders betalen de drager (eigenlijk een digitale schooltas; Thieme noemt de app waarmee de leerlingen de digitale schoolboeken kunnen openen ook zo). De overheid verschaft geen duidelijkheid.
  Als de ouders de tablet moeten kopen, wordt het oogmerk “gratis schoolboeken” voor een deel weggenomen, want er moet dik voor worden betaald. En reken maar dat hij na drie jaar is afgeschreven. Gedurende de schoolloopbaan zijn dat dus minimaal twee aanschaffen.
  Uiteindelijk zou de school voor de kosten kunnen opdraaien als de ouders massaal weigeren om de vrijwillige bijdrage te betalen. Die vrijwillige bijdrage loopt wel lekker op. Scholen laten ouders ook al honderden euro’s betalen voor werkweken en dergelijke.

  Uit opmerkingen vanuit het VO begrijp ik dat veel directies vooral financiële voordelen zien, hoewel dit niet openlijk wordt gecommuniceerd.
  Er zijn scholen die de tablets zelf aanschaffen, andere laten de ouders in één keer betalen, weer andere kiezen voor gespreide betaling. In het laatste geval (Erasmiaans college in Rotterdam, als ik me niet vergis) zijn de tablets ook verzekerd. Dat lijkt me wel het minste, als ik zie hoe kinderen soms met hun spullen omgaan.

  Het laatste woord is hierover nog niet gezegd, lijkt me. Want hoe gaan uitgeverijen hiermee om? Het portfolio-materiaal is de kip met de gouden eieren…

De reacties zijn gesloten.