De schoolwebsite: meer website met minder content

schoolwebsiteAls “oud”-webmaster van de website van mijn school en die van mijn toenmalige schoolbestuur, las ik enige dagen geleden met interesse de blogpost “Met minder content meer site”, geschreven door Gisèla Mambre op het weblog “42bis.nl”.

Gisela Mambre schrijft in de leader van haart artikel: “Op mijn to-do-list voor dit jaar staat (net als elk jaar): de website van onze organisatie door ontwikkelen en de content erop optimaliseren.” en “Maar hoe doe je dit eigenlijk, concreet?

Verderop in dit artikel staat: “Vele wegen die naar Rome leiden maar de eerste stap is altijd dezelfde: de huidige content goed onder de loep nemen. Is wat er op je site staat nog relevant? En kan het misschien niet wat minder? Op je website hoort vooral content die voor de bezoeker belangrijk is. En ja, de hemel is blauw en de Paus is katholiek. Stating the obvious, ik weet. Helaas komt het nog steeds vaak voor dat ingewikkelde organisaties dito websites hebben: met een overkill aan pagina’s die niemand wat boeit. En die het vinden van de werkelijke interessante informatie voor de bezoeker bemoeilijkt. Te veel informatie op nog meer pagina’s zorgt namelijk voor: ingewikkelde navigatie (met uitgebreide subnavigatie) en keuzestress.”

Ik herken dit. De websites die ik onder mijn beheer had, liep ik elke zomervakantie helemaal door: welke content moest vervangen c.q. vernieuwd worden, welke content kon verwijderd worden. Soms was dit een dilemma: moet dit weg of moet dit worden bewaard..? Om een lang verhaal kort te maken: hier een puntsgewijs – maar willekeurig en ongetwijfeld niet volledig – overzicht van de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden en/of tips (zowel in de v.t. als in de t.t.):

 • Is alle informatie op de site up-to-date, actueel? Zo niet: oude informatie verwijderen of actualiseren.
 • Klopt de navigatie nog steeds? Ik maakte op iedere pagina ook gebruik van z.g. “broodkruimels”: Home > Informatie school > Schoolgids. Dit om te voorkomen dat de bezoekers “verdwalen”.
 • In het navigatiemenu stond ook de optie “Archief”. Hier plaatste ik alle pagina’s die ik wilde bewaren. Dit archief was ingedeeld op schooljaar. Op de site zelf stond dus alleen actuele informatie en informatie die relevant was voor het actuele schooljaar.
 • Opnieuw indelen van de klassenpagina’s m.b.t. de groepenindeling die voor dat schooljaar was vastgesteld. De collega’s nog eens herinneren aan het feit dat ze op hun klassenpagina de nieuwste informatie bovenaan moeten plaatsen.
 • Controleer of je niet teveel van boven naar beneden moet scrollen op enige pagina. Boven aan de pagina links maken naar ieder item op die pagina. Bij ieder item een link die verwijst naar de bovenkant van de pagina.
 • Is enige pagina te lang, dan een nieuwe pagina aanmaken.
 • Let ook op de kleuren van de tekst en de achtergrond. Is de tekst duidelijk leesbaar?
 • De Schoolgids en het Schoolplan stonden ook op de site. Deze documenten nemen veel en onnodig ruimte in beslag. Om ruimte te besparen plaatste ik deze documenten als‘pdf’  bij Scribd.com en embedde ze daarna op de site. Ook plaatste ik een duidelijke ‘download’-link voor deze documenten.
 • Houd de menustructuur eenvoudig. Dus niet onder één menuoptie twintig submenu’s (heb ik wel eens gezien!)
 • Wellicht wordt de Nieuwsbrief van de school via e-mail naar de ouders gestuurd of aan de leerlingen meegegeven. Zet ook een exemplaar van de Nieuwsbrief online. Ik plaatste de Nieuwsbrief ook altijd bij Scribd.com en embedde die op de schoolsite. Scheelt ook een hoop ruimte. Ook hier een duidelijke ‘download’-link. Maak ook een archiefje waar alle Nieuwsbrieven – op datum van verschijning – zijn te vinden.
 • Zorg dat er een ‘sitemap’ op de website aanwezig is en een mogelijkheid om te zoeken.
 • Houd er rekening mee, dat ‘navigatie’-structuur en dat soort zaken voor jou wellicht duidelijk lijken, maar dat dit voor bezoekers niet het geval kan zijn.

Bekijk de website door de ogen van je bezoekers
Belangrijk is, dat je de website bekijkt door de ogen van je bezoekers (dat zullen voornamelijk ouders en ouders van (potentieel) nieuwe leerlingen = klanten en nieuwe klanten = je doelgroep). Vraag je af, wat ze verwachten op de website te vinden. Zet een enquêteformulier op de site, waarin je de mening van je bezoekers vraagt over de site. Wat ‘vragen’-voorbeelden:

 • Is de navigatie duidelijk?
 • Wat verwacht men op de site te vinden?
 • Staat de informatie de men zoekt ook inderdaad op de site.
 • Welke informatie vindt men belangrijk én welke informatie niet?

Maak een dergelijk enquêteformulier (reactieformulier) bijvoorbeeld online met Google Docs Formulieren. Zet dit formulier op een duidelijk zichtbare plaats op de schoolsite en zorg voor een pakkende titel. Onderscheid dit enquête-/reactieformulier duidelijk van een ‘contactformulier’.

Voor meer berichten over schoolwebsites op dit blog, zie de rubiek ‘Schoolwebsites’.

Hoe en waarop controleer jij periodiek de schoolwebsite? Welke tips heb jij voor het onderhouden van de schoolwebsite?

Vond je dit bericht interessant? Deel het dan via:
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestBuffer this pageEmail this to someone

2 Reacties op “De schoolwebsite: meer website met minder content

De reacties zijn gesloten.