Afgelopen week gelezen op het web (weekly)

  • “In dit artikel lees je informatie over de nieuwe Cookiewet, en wat dit voor consequenties heeft voor het bijhouden van webstatistieken in Google Analytics…”

    tags: cookie wetgeving week

  • “Steeds meer scholen maken gebruik van een Elektronische leeromgeving. Margreet van den Berg geeft op haar weblog een mooie definitie: een platform dat gebruikers in staat stelt om via Internet lesmateriaal aan te bieden, te communiceren en het leerproces te organiseren. Of volgens de definitie van het CINOP: een ELO omvat de technische voorzieningen (hardware, software en telecommunicatie infrastructuur) die de interactie faciliteren tussen 1. het proces van leren, 2. de communicatie die nodig is voor dat leren en 3. de organisatie van het leren. In dit artikel staat trouwens heel veel informatie over de mogelijkheden van het gebruik van ELO’s in het onderwijs. Als je in dit weblog zoekt op ELO’s kom je nog veel meer informatie tegen…”

    tags: elo week

  • “Hoe zit het ook weer met als en dan? O ja, het is ‘Ik ben even groot als hij’ en ‘Ik ben groter dan zij’. Je hoeft dat ons, publiek van 42bis, niet te vertellen, want we weten dat allemaal…”

    tags: taal week als dan

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Vond je dit bericht interessant? Deel het dan via:
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestBuffer this pageEmail this to someone

Eén reactie op “Afgelopen week gelezen op het web (weekly)

De reacties zijn gesloten.